pleaseeeeee | منتديات الدراسة الجزائرية

pleaseeeeee

المستقيم عندو معادلتين ديكارتيتين
مثال
X=t-5….1
Y=-2t+1….2.....التمثيل الوسيطي
Z=3t-4….3
من المعادلة 1نجد: t=x+5
نعوض بقيمةtفي المعادلتان السابقتان 2و3نجد
Y=-2(x+5)
Z=3(x+5)-4
بعد النشر والتبسيط تلقي
Y+2x+9=0
z-3x-11=0
هو التمثيل الدكارتي او المعادلتين الدكارتيتين
 
أعلى